اجزای اصلی سیستم PLC

اجزای اصلی سیستم PLC

اجزای اصلی سیستم PLC

در شکل زیر اجزای اصلی سیستم PLC نشان داده شده است. در این بخش به معرفی قسمت‌های مختلف این سیستم پرداخته می‌شود.

اجزای اصلی سیستم PLC

فرستنده‌ها و گیرنده‌ها

فرستنده‌ها و گیرنده‌ها، در درون جعبه و یا قفسه هایی در محل کنترل قرار داده و توسط کابل کواکسیال به منظور جلوگیری از ورود نویز به سیم است تا نتواند منجر به اختلال در سیگنال حامل شود. بنابراین فرستنده توسط یک قطعه کایل کواکسیال به تنظیم‌کننده خط که در محل نصب تجهیزات کوپلاژ قرار دارد متصل می‌شود.

اگر چند فرستنده وجود داشته باشد باید از مدارهای ایزولاسیون بین هر فرستنده استفاده شود.

تله موج (Line Trap)

انرژی حامل جاری شده بر روی خط انتقال باید به سمت پایانه ی دیگر که محل دریافت اطلاعات و نصب گیرنده است هدایت شود. از طرفی سیگنال حامل نباید به انشعاب‌های دیگر متصل به خط انتقال وارد و موجب اختلال در سایر خطوط فرعی شود.

جهت ایزوله کردن سیگنال حامل نسبت به تغییرات امپدانس انشعاب های دیگر، یاید به دنبال راه حل دیگری بود. برای حل این مشکل از یک مدار مسدود کننده برای سیگنال حامل در انشعاب های فرعی استفاده می‌شود. این مدار می‌تواند یک فیلتر LC موازی باشد که فرکانس تشدیدش بر روی فرکانس حامل تنظیم شده است. با نصب این مدار در مسیر انشعاب‌های دیگر از عبور سیگنال با فرکانی حامل جلوگیری می‌شود.

خازن‌های کوپلاژ

خازن کوپلاژ، در مسیر سیگنال حامل قرار دارد و باید مقدار آن به گونه‌ای انتخاب شود تا در برابر سیگنال حامل مانند یک اتصال کوتاه عمل کند و در برابر سیگنال برق شهری مانند یک مدار باز عمل کند؛ البته در عمل این امر غیرممکن است ولی قابل حصول است.

امپدانس خازن با فرکانس رابطه عکس دارد، یعنی هرچه فرکانس سیگنال عبوری از خازن بالاتر باشد، خازن در برابر آن سبگنال امپدانس کمتری از خود نشان می‌دهد.

سیم‌پیچ درین (Drain Coil)

با اینکه خازن کوپلاژ در برابر برق شهری امپدانس بالایی از خود نشان می‌دهد ولی باز مقداری جریان فرکانس پایین از خازن عبور می‌کند. به منظور جلوگیری از ورود جریان اندک به تجهیزات حامل که هم فراکانس با برق شهری است از سلف استفاده می‌شود.

 

plc

Relatest posts

ثبت نظر

بالا
طراحی سایت