نویز و تضعیف سیگنال

نویز و تضعیف سیگنال

نویز و تضعیف سیگنال

در این نوشته با تولید چند نوع نویز مصنوعی و شبیه‌سازی نویزهای موجود بر روی خطوط برق شهری، اثر این نویزها را بر روی سیگنال حامل مورد بررسی قرار می‌گیرد. در زیر چند نمونه نویز را مشاهده می‌کنید:

نویز و تضعیف سیگنالنویز و تضعیف سیگنالنویز و تضعیف سیگنال

با مشاهده این منحنی‌ها می توان مشاهده کرد که محدوده فرکانسی این نویزها روی سیم برق تا 70 کیلوهرتز است. بنابراین بکار بردن سیگنال حاملی حدود 100 کیلوهرتز عملی است و نویزها پس از عبور از فیلترها تا حدود زیادی ضعیف می‌شوند. میزان تضعیف در خطوط برق ساختمان‌ها را با داشتن امپدانس مشخصه خط رابط که در حقیقت همان امپدانس‌ مشخص مابل کواکسیال است به همراه امپدانسهای خروجی و ورودی فرستنده یا گیرنده، در صورت عدم تطبیق امپدانسی قابل محاسبه است.

شکل زیر نمودار تضعیف دامنه سیگنال حامل ناشی از نویز را بر حسب تغییرات فرکانس نماسش می‌دهد:

نویز و تضعیف سیگنال

همان‌طور که از شکل فوق پیداست با بالا بردن فرکانس درست است که اقر نویز کمتر می‌شود اما سیگنال ارسالی دچار تضعیف بیشتری می‌شود؛ بنابراین بهتر است که از فرکانس‌های خیلی بالا استفاده نشود.

تطبیق امپدانس

تلفات روی خط انتقال وابسته به طول، ولتاژ و وضعیت فیزیکی خط و همچنین فرکانس حامل است. برای این جهت لازم است که برای کوپلاژ سیگنال حامل به خط انتقال بتوان حداکثر توان فرستنده را به خط کوپل نمود.

به منظور رسیدن به این هدف باید بین خروجی فرستنده سیگنال حامل و مشخصات امپدانسی خط تطبیق به عمل آورد. این تطبیق امپدانس معمولا توسط یک ترانسفورماتور قابل انجام است که به همراه خازن کوپلاژ تشکیل یک فیلتر بالاگذر می‌دهند.

 

نویز و تضعیف سیگنال

Relatest posts

ثبت نظر

بالا
طراحی سایت