پدیده کرونا (Corona Phenomenon)

پدیده کرونا (Corona Phenomenon)

پدیده کرونا (Corona Phenomenon)

یکی از پدیده هایی که در ارتباط با تجهیزات برق دار از جمله خطوط انتقال فشار قوی مطرح می شود، کرونا است.

میدان الکتریکی در نزدیکی ماده رسانا می تواند به حدی متمرکز شود که هوای مجاور خود را یونیزه نماید. این مسئله میتواند منجر به تخلیه جزئی انرژی الکتریکی شود، که به آن کرونا می گویند.

پديده كرونا در اطراف خطوط فشار قوی كه جريان متناوب دارند باعث مقداری تلفات الكتريكی و در شديدترين حالت منجر به قوس الكتريكی و تخليه كامل مي شود.

مهمترين علامت آن بوجود آمدن هاله ای نورانی اطراف خطوط فشار قوی است .

كرونا در واقع يونيزه شدن نيتروژن هوا است و علت وجود تلفات انرژی ايجاد نور و حرارت در اطراف سطح هادی است.

مقدمه

نشانه های كرونا شامل نور كه بسته به شدت كرونا طول موج آن از مادون قرمز تا ماورای بنفش تغيير ميكند. نشانه‌های ديگر صدای جرقه‌های كوچك الكتريكی و تشكيل گاز ازن (كه بوی آن در محيط اطراف قابل تشخيص است) و بوجود آمدن اسيدنيتريک در اثر تركيب نيتروژن جدا شده از هوا با رطوبت موجود در هوا است كه به صورت گرد سفيد اطراف سيم ها نمايان ميشود.

اگر ولتاژ متناوبی را بین دو هادی که در نزدیکی یکدیگر قرار دارند اعمال کنیم و آن را به تدریج افزایش دهیم به وضعیتی می رسیم که پدیده کرونا اتفاق می افتد.

اگر سطح هادی ناهموار باشد در لبه ها و نقاط تیزتر به علت افزایش چگالی بار، کرونا شدیدتر خواهد بود و پرتو نور ساطع شده درخشان تر است . همچنین اگر فاصله بین هادیها بسیار کم باشد قبل از تشکیل کرونا جرقه صورت می گیرد.

پديده كرونا همچنين سبب تداخل در امواج راديويی ميشود.

مـعـرفی کـــــــرونا

یکی از پدیده‌هایی که در ارتباط با تجهیزات برق‌ دار به خصوص خطوط انتقال نیرو و تجهیزات فشار قوی مانند پلاسمای ناشی از تخلیه الکتریکی مطرح می‌شود، کرونا یا هاله است.

هنگامی که گرادیان ولتاژ در سطح یک هادی بیش از شدت دی الکتریک هوای اطراف هادی گردد، هوای اطراف هادی یونیزه می شود.

پدیده کرونا

(توجه داریم که شدت دی الکتریک هوا در شرایط دمای ۲۵ درجه سلسیوس و فشار هوای ۷۶ سانتیمتر جیوه ۳۰ کیلو ولت بر سانتیمتر میباشد)

حال اگر گرادیان ولتاژ بیش از۳۰ کیلو ولت بر سانتیمتر گردد با پدیده کرونا مواجه خواهیم شد ومیدان الکتریکی در نزدیکی ماده رسانا می‌تواند به حدی متمرکز شود که هوای مجاور خود را یونیزه نماید.

این مسئله می‌تواند منجر به تخلیه جزئی انرژی الکتریکی شود، که به آن کرونا می‌گویند.

Relatest posts

ثبت نظر

بالا
طراحی سایت