آســیــب‌هـای کـرونــا

آســیــب‌هـای کـرونــا

آســیــب‌هـای کـرونــا

وقتی ولتاژ متناوب که شکل موج سینوسی دارد به حد ولتاژ کرونا برسد (ولتاژ یونیزاسیون عایق گازی) به علت یونیزه شدن گاز جریان یونیزاسیون به جریان عادی هادی ها اضافه می شود و باعث غیر سینوسی شدن شکل موج جریان می شود که این موج غیر سینوسی به خاطر داشتن هارمونیک های بالا باعث ایجاد پارازیت وتداخل رادیویی و اغتشاش در مدارهای مخابراتی مجاور آن می شود.

آســیــب‌هـای کـرونــا

اتلاف انرژی الکتریکی و کاهش راندمان خطوط انتقال همچنین تداخل در امواج رادیویی و آسيب رساندن و مستهلک نمودن تجهيزات شبكه انتقال از جمله آسيب هايی است كه پديده كرونا به شبكه انتقال نيرو وارد مي كند.

همان گونه كه ذكر شد ظهور پديده كرونا، (Corona Effect) در خطوط انتقال و پستهای فشار قوی يک امر بديهی است اما وجود تمامی اين مضرات و از همه مهمتر آسيب زدن به تجهيزات و مقره ها (Insulators) تشخيص محلهای مستعد كرونا را در شبكه انتقال قدرت جهت پيش بينی حوادث و… ضروری ساخته است.

شکل مقره ای که دچار شکست عایقی شده است

در شكل زير يك زنجيره مقره مشاهده ميشود كه در اثر قرار گرفتن مداوم در معرض ابر كرونا دچار شكست عايقی شده است :

آســیــب‌هـای کـرونــا

عوامل موثر بر کرونا

شرایط جوی:

عواملی مانند چگالی هوا، میزان رطوبت، باران، طوفان و صاعقه های شدید که ولتاژ شکست هوا را تغییر میدهند بر وقوع کرونا موثر هستند.

صاعقه های شدید باعث ایجاد ذرات باردار در هوا میشود و این ذرات باردار بعلت وجود میدان در اطراف هادیها جمع میشوند و باعث پایین آمدن ولتاژ کرونا می شوند.

شرایط هادی ها :

شرایط فیزیکی هادیها که باعث تغییر ولتاژ کرونا می شود به سه دسته تقسیم می شود:

1 – شعاع هادیها :

2 – صاف بودن سطح هادیها :

3 – دمای سطح هادیها :

الف – شعاع هادیها :

هر چه هادیها بزرگتر باشد سطح خارجی آنها بزرگتر میشود و شدت میدان به ازای واحد سطح کمتر میشود با کم شدن شدت میدان ولتاژ کرونا نیز افزایش می یابد.

وقتی کرونا بوجود می آید و هوای اطراف هادیها را یونیزه میکند، یونها در اطراف سطح هادیها جمع می شود و لایه نازکی از هادی را بوجود می آورند و سطح هادی را افزایش میدهند و از بیشتر شدن اثر کرونا جلوگیری می کند.

البته متناسب با زیاد شدن شعاع هادیها فاصله ی آنها نیز باید بیشتر شود و اگر به اندازه کافی از هم فاصله نداشته باشند قبل از وقوع کرونا جرقه کامل ایجاد می شود.

ب – صاف بودن سطح هادیها :

هر چه ناهمواری سطح هادیها بیشتر باشد به علت شدت بیشتر میدان در لبه ها و نقاط نوک تیز، کرونا در آن نقاط در ولتاژ پایینتری رخ میدهد.

در هادیهای چند رشته به خاطر این که بین رشته ها ناهمواری ایجاد می شود در نقاط تیزتر آن کرونا زودتر اتفاق می افتد.

ج – دمای سطح هادیها :

با عبور جریان از هادیها دمای آنها بالا می رود و باعث میشود شبنم های ریز ناشی از رطوبت هوا تبخیر شوند و در نتیجه ناهمواری سطح کاهش پیدا کند و ولتاژ کرونا افزایش یابد.

 

Relatest posts

ثبت نظر

بالا
طراحی سایت