ثبت شکایت

ضمن تشکر از برقراری ارتباط با شرکت مهندسی پدیده برق و صنعت

 

در صورت داشتن انتقاد و شکایت از هریک از بخشهای شرکت، وب سایت و یا فروشگاه شرکت موضوع را بعنوان موضوع ایمیل و متن خودرا در بخش متن ایمیل نوشته و به آدرس complaint@padidehelectric.com ارسال نمایید.

 

همکاران ما در اسرع وقت شکایات شما را بررسی خواهند کرد.

طراحی سایت