رویه های ارسال سفارش

رویه های ارسال سفارش

درحال حاضر سفارشات مشتریان که از طریق فروشگاه اینترنتی به ثبت رسیده باشد از طریق پیک، سامانه پست کشور و یا سامانه باربری اتوبوسرانی ارسال میگردد.

قبل از ارسال با مشتری تماس گرفته خواهد شد تا از اقلام و مبلغ فاکتور اطمینان حاصل گردد.

بدیهی است در روزهای تعطیل رسمی، سفارشات دریافت می گردد اما ارسال آنها به اولین روز غیر تعطیل بعدی موکول خواهد شد.

طراحی سایت